ผู้บริหาร

นายสุเมธ คันถี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2016
ปรับปรุง 30/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 362218
Page Views 460830
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอำนวยศิลป์ ขลุง ขลุง
2 โรงเรียนศรีฤทัย ขลุง ขลุง
3 โรงเรียนบ้านช้างข้าม ซึ้ง ขลุง
4 โรงเรียนวัดอิมั้ง (พานิชราษฎร์อุทิศ) ซึ้ง ขลุง 0872066570
5 โรงเรียนวัดซึ้งบน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 6) ซึ้ง ขลุง
6 โรงเรียนวัดตกพรม ตกพรม ขลุง 039-492-035
7 โรงเรียนวัดสะตอน้อย ตกพรม ขลุง
8 โรงเรียนบ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา) ตรอกนอง ขลุง 039386009
9 โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) ตะปอน ขลุง
10 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด(ประจงวิทยาคาร) ตะปอน ขลุง
11 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย ตะปอน ขลุง 039426035
12 โรงเรียนวัดบางชัน บางชัน ขลุง
13 โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง บางชัน ขลุง
14 โรงเรียนวัดเกาะจิก บางชัน ขลุง
15 โรงเรียนบ้านบ่อ (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 3) บ่อ ขลุง
16 โรงเรียนวัดวังสรรพรส บ่อ ขลุง 039-480061
17 โรงเรียนบ้านหนองระหาน(สามัคคีพลาคาร) บ่อ ขลุง
18 โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน บ่อ ขลุง
19 โรงเรียนมิตรภาพ 20 บ่อ ขลุง
20 โรงเรียนบ้านเขาทอง บ่อเวฬุ ขลุง
21 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ บ่อเวฬุ ขลุง 039480029
22 โรงเรียนบ้านโชคดี บ่อเวฬุ ขลุง 0-3948-0030 หรือ 08-1597-7887
23 โรงเรียนวัดมาบไผ่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 341) มาบไพ ขลุง
24 โรงเรียนวัดเวฬุวัน วังสรรพรส ขลุง
25 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) วันยาว ขลุง 039442624
26 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก วันยาว ขลุง
27 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง วันยาว ขลุง
28 โรงเรียนวัดเกวียนหัก เกวียนหัก ขลุง
29 โรงเรียนบ้านวังตัก ฉมัน มะขาม
30 โรงเรียนวัดทุ่งเพล (พรชำนิอุปถัมภ์) ฉมัน มะขาม
31 โรงเรียนวัดน้ำรัก ท่าหลวง มะขาม
32 โรงเรียนบ้านทัพนคร ปัถวี มะขาม 039480007
33 โรงเรียนบ้านทุ่งบอน ปัถวี มะขาม
34 โรงเรียนวัดโป่ง ปัถวี มะขาม
35 โรงเรียนวัดมะทาย ปัถวี มะขาม
36 โรงเรียนบ้านหนองสลุด ปัถวี มะขาม
37 โรงเรียนอนุบาลพิมพ์ประภาวิทย์ มะขาม มะขาม
38 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ มะขาม มะขาม
39 โรงเรียนบ้านมะขาม มะขาม มะขาม
40 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย มะขาม มะขาม
41 โรงเรียนวัดขนุน วังแซ้ม มะขาม
42 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง อ่างคีรี มะขาม
43 โรงเรียนวัดสำโรง ทรายขาว สอยดาว 039383051
44 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ ทรายขาว สอยดาว 039-480048
45 โรงเรียนบ้านตามูล ( รัฐประชาสงเคราะห์ ) ทรายขาว สอยดาว 039-393992
46 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6 ทรายขาว สอยดาว 0-3948-0046 , 0-3939-3909
47 โรงเรียนบ้านประตง ทรายขาว สอยดาว 039381456
48 โรงเรียนสอยดาววิทยา ทรายขาว สอยดาว
49 โรงเรียนบ้านทับสงฆ์ ทับช้าง สอยดาว
50 โรงเรียนบ้านทรายทอง ทับช้าง สอยดาว
51 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย ทับช้าง สอยดาว
52 โรงเรียนบ้านทับช้าง ทับช้าง สอยดาว 039393073
53 โรงเรียนบ้านไทรงาม ทับช้าง สอยดาว
54 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี ทุ่งขนาน สอยดาว
55 โรงเรียนบ้านซับตารี ทุ่งขนาน สอยดาว 039497041
56 โรงเรียนหนองมะค่า ทุ่งขนาน สอยดาว
57 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 ทุ่งขนาน สอยดาว
58 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว ปะตง สอยดาว
59 โรงเรียนโฆวินทะ ปะตง สอยดาว
60 โรงเรียนบ้านกระทิงทอง ปะตง สอยดาว
61 โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) ปะตง สอยดาว 039-385087
62 โรงเรียนปะตงวิทยา ปะตง สอยดาว 039-381318
63 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สะตอน สอยดาว
64 โรงเรียนบ้านสวนส้ม สะตอน สอยดาว
65 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สะตอน สอยดาว 039394071
66 โรงเรียนวัดทุ่งกบิล คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
67 โรงเรียนคลองพลูวิทยา คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
68 โรงเรียนวัดคลองพลู คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
69 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น คลองพลู เขาคิชฌกูฏ
70 โรงเรียนบ้านจันทเขลม จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ
71 โรงเรียนบ้านชากไทย ชากไทย เขาคิชฌกูฏ 039480042
72 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ชากไทย เขาคิชฌกูฏ
73 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ
74 โรงเรียนบ้านทุ่งตาอิน พลวง เขาคิชฌกูฏ
75 โรงเรียนวัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) พลวง เขาคิชฌกูฏ
76 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน พลวง เขาคิชฌกูฏ
77 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น พลวง เขาคิชฌกูฏ
78 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา พลวง เขาคิชฌกูฏ
79 โรงเรียนวัดพลวง (พุทธบทประชาสรรค์) พลวง เขาคิชฌกูฏ 039309188
80 โรงเรียนวัดบางกะไชย บางกะไชย แหลมสิงห์
81 โรงเรียนบ้านแหลมสิงห์ บางกะไชย แหลมสิงห์
82 โรงเรียนวัดบางสระเก้า (พิสิฏฐวิทยาคาร) บางสระเก้า แหลมสิงห์
83 โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ 039499319
84 โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
85 โรงเรียนวัดท่าเขา ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
86 โรงเรียนบ้านคลองกลอยมิตรภาพที่ 82 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์
87 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน(ประจักษ์พงษ์วิทยา) ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ 039-499314
88 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้ว แหลมสิงห์
89 โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์
90 โรงเรียนพลิ้ว พลิ้ว แหลมสิงห์
91 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม หนองชิ่ม แหลมสิงห์
92 โรงเรียนบ้านอีมุย หนองชิ่ม แหลมสิงห์ 039 480 059
93 โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย เกาะเปริด แหลมสิงห์ 0 - 3939 - 9244
94 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ เกาะเปริด แหลมสิงห์
95 โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) เกาะเปริด แหลมสิงห์
96 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
97 โรงเรียนบ้านหนองบอน คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
98 โรงเรียนบ้านป่าวิไล คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
99 โรงเรียนวัดผักกาด คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน
100 โรงเรียนวัดพังงอน ทับไทร โป่งน้ำร้อน
101 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทร โป่งน้ำร้อน
102 โรงเรียนวัดทับไทร ทับไทร โป่งน้ำร้อน
103 โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ทับไทร โป่งน้ำร้อน
104 โรงเรียนบ้านดงจิก ทับไทร โป่งน้ำร้อน
105 โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ทับไทร โป่งน้ำร้อน
106 โรงเรียนบ้านคลองคต หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
107 โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
108 โรงเรียนบ้านแปลง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
109 โรงเรียนบ้านโพธิ์ หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
110 โรงเรียนบ้านคลองบอน หนองตาคง โป่งน้ำร้อน
111 โรงเรียนบ้านจางวาง หนองตาคง โป่งน้ำร้อน 039-447990
112 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี หนองตาคง โป่งน้ำร้อน 039480144
113 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
114 โรงเรียนบ้านแหลม เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
115 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน
116 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
117 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
118 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
119 โรงเรียนบ้านคลองตาคง โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
120 โรงเรียนบ้านเขาหอม โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน
121 โรงเรียนบ้านใหม่ โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน 039480013
122 โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา โป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน