ข่าวประชาสัมพันธ์
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2564 (อ่าน 215) 28 มิ.ย. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 (อ่าน 242) 22 มิ.ย. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 (อ่าน 206) 14 มิ.ย. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 (อ่าน 289) 07 มิ.ย. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2564 (อ่าน 268) 01 มิ.ย. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 258) 26 พ.ค. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 201) 21 พ.ค. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 206) 19 พ.ค. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"...... วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 250) 14 พ.ค. 64
มอบรางวัล ประตงลีค ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 3 (อ่าน 233) 29 มี.ค. 64
รพ.สต.บ้านประตง มอบวิตามินเสริมธาตุเหล็กให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 237) 29 มี.ค. 64
รพ.สต.บ้านประตงให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน (อ่าน 226) 29 มี.ค. 64
การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ระดับชาติ NT (อ่าน 220) 29 มี.ค. 64
การสอบ ONET สนามสอบโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 239) 29 มี.ค. 64
การประเมินความสามารถในการอ่าน RT โรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 222) 29 มี.ค. 64
การอยู่ค่ายพักแรมของคณะลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 219) 14 มี.ค. 64
แจ้งเปิดการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 275) 28 ม.ค. 64
แจ้งงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา (อ่าน 273) 12 ม.ค. 64
บทเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด19 โรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 642) 04 ม.ค. 64
ประกาศฉบับที่ 2 จาก โรงเรียนบ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว) (อ่าน 282) 02 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 306) 28 ธ.ค. 63
การประชุมถอดบทเรียนของคณะดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล (อ่าน 395) 04 ต.ค. 63
การกล่าวอำลาและให้โอวาทนักเรียนของครูผู้เกษียณอายราชการ (อ่าน 378) 04 ต.ค. 63
กิจกรรมมิทิตาจิตเกษียณอายุราชการครูอำเภอสอยดาว (อ่าน 377) 04 ต.ค. 63
กิจกรรมมิทิตาจิตเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 359) 04 ต.ค. 63
โครงการอ่านสารสันติภาพ และยืนสงบนิ่งอธิฐานจิต 1 นาที (อ่าน 329) 04 ต.ค. 63
รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 374) 04 ต.ค. 63
โครงการค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 397) 11 ก.ย. 63
โครงการค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 425) 05 ก.ย. 63
รับทุนการศึกษา จากสมาคมศิษย์เก่า ม.ธรรมศาสตร์ (อ่าน 463) 02 ก.ย. 63
Video Conference การประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 438) 02 ก.ย. 63
เปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบ (อ่าน 389) 02 ก.ย. 63
แจกนมโอวัลติน สมาร์ท (อ่าน 424) 02 ก.ย. 63
รับทุนการศึกษา จากคณะสงฆ์อำเภอสอยดาว (อ่าน 383) 02 ก.ย. 63
ประเมินยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (อ่าน 353) 02 ก.ย. 63
ค่ายธรรมะปฐมวัย ประจำปี 2563 (อ่าน 366) 02 ก.ย. 63
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 298) 02 ก.ย. 63
พร้อมทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 100 % (อ่าน 455) 11 ส.ค. 63
แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย (อ่าน 476) 11 ส.ค. 63
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย (อ่าน 410) 11 ส.ค. 63