ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 (อ่าน 32) 28 ก.ค. 60
การประชุมเครือข่ายบริการอนามัยโรงเรียน เพื่อมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำปี (อ่าน 30) 26 ก.ค. 60
โรงเรียนบ้านประตงร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (อ่าน 27) 07 ก.ค. 60
การแข่งขันกรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทับช้าง (อ่าน 33) 07 ก.ค. 60
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของคณะลูกเสือ – เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประ (อ่าน 28) 01 ก.ค. 60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะตงมาตรวจสุขภาพและพัฒนาการของนักเรียนโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 23) 30 มิ.ย. 60
มูลนิธิแสง-ไซกี้ เหตระกูล ได้มอบทุนการศึกษา3,000บาทให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 27) 30 มิ.ย. 60
นักเรียนโรงเรียนบ้านประตงชนะเลิศการแข่งขันTO BE NUMBER ONE DANCERCISE รุ่น pre- teenage (อ่าน 37) 26 มิ.ย. 60
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (อ่าน 22) 23 มิ.ย. 60
ภาพบรรยากาศการออมเงินธนาคารโรงเรียนสนับสนุนโดยธนาคารออมสินโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 27) 23 มิ.ย. 60
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 27) 22 มิ.ย. 60
I get English & Thai camp. (อ่าน 33) 16 มิ.ย. 60
การแข่งขันกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับกลุ่มสอยดาวใต้ (อ่าน 32) 14 มิ.ย. 60
บริการเคลือบฟลูออไรด์ (อ่าน 28) 14 มิ.ย. 60
การอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (อ่าน 84) 13 มิ.ย. 60
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการดำเนินการโครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินกับโรงเรียนบ้านประ (อ่าน 71) 12 มิ.ย. 60
TO BE NUMBER ONE Dancercise 2017 (อ่าน 110) 09 มิ.ย. 60
Challenge Day (อ่าน 65) 24 พ.ค. 60
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน (อ่าน 51) 24 พ.ค. 60
บ้านประตงปลอดภัย พ่นหมอกควัน ป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 49) 19 พ.ค. 60
ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 (อ่าน 40) 19 พ.ค. 60
ค่ายเพิ่มเวลารู้ : OBEC Active Learning Camp "Learning by doing camp" (อ่าน 55) 15 พ.ค. 60
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดจันทบุรี" (อ่าน 40) 21 เม.ย. 60
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) สพป.สระแก้วเขต1 (อ่าน 47) 30 มี.ค. 60
ข้าราชการครูจากโรงเรียนบ้านแปลงย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 37) 29 มี.ค. 60
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ประจำปี 2560 (อ่าน 47) 24 มี.ค. 60
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 145) 17 มี.ค. 60
บัณฑิตน้อย โรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 67) 17 มี.ค. 60
โรงเรียนบ้านประตง รับการประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 47) 15 มี.ค. 60
โครงการออมวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันหน้า (อ่าน 75) 07 มี.ค. 60
พิธีปิดการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (อ่าน 49) 02 มี.ค. 60
รางวัลแห่งความภาคภูมิ ประตงลีค ฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 1 (อ่าน 51) 15 ก.พ. 60
ค่ายลูกเสือสามัญป.6 (อ่าน 57) 10 ก.พ. 60
มหกรรมออกกำลังกายรวมพลคนรักในหลวง เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (อ่าน 62) 07 ก.พ. 60
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลสอยดาว ออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรม ณ โรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 41) 07 ก.พ. 60
วันทหารผ่านศึก (อ่าน 47) 03 ก.พ. 60
รางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 (อ่าน 151) 02 ก.พ. 60
ค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 83) 01 ก.พ. 60
ผลการประกวดขับร้อง “เพลงเพื่อพ่อ” รอบชิงชนะเลิศ (อ่าน 70) 01 ก.พ. 60
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านประตง เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับปฐมวัย 27 มกราคม 2560 ณ วั (อ่าน 62) 01 ก.พ. 60