กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสถาพร ทิวาวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอังชัน กุลมาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางจันศรี ชำนาญศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสมจิตร์ เขมนันท์
พนักงานราชการ