ผู้บริหาร

นายสุเมธ คันถี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/12/2016
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 33835
Page Views 48366
ปฐมวัย

นางจิรัชฌา สุวรรณวาทิน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวธนัญญาณ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินทร์ญา ดวงสวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวษมาวีร์ สมอเขียว
ครู คศ.1

นายสมเกียรติ โกกิละนันทน์
ครู คศ.3

นางสาวณัฐกฤตา บุญโยประการ
ครู คศ.1

นางสาวทิพวรรณ หงษ์เจริญ
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญหทัย ทองคำดี
ครูผู้ช่วย