ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการอำเภอสอยดาว (อ่าน 286) 03 ต.ค. 65
กิจกรรม มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 286) 30 ก.ย. 65
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ของโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 329) 16 ก.ย. 65
การตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม (อ่าน 298) 15 ก.ย. 65
ค่ายเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 290) 14 ก.ย. 65
การนิเทศการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง (อ่าน 319) 26 ส.ค. 65
การรับมอบทุนการศึกษา จากวัดเทพประธาน (อ่าน 192) 16 ส.ค. 65
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 197) 11 ส.ค. 65
เหล่ากาชาดจันทบุรี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน (อ่าน 159) 11 ส.ค. 65
การประชุมชี้แจงการขยายผล Active Learning สพป.จบ.2 (อ่าน 166) 11 ส.ค. 65
การประชุม MOE SAFETY CENTER (อ่าน 162) 27 ก.ค. 65
การประชุมจัดทำแผน SAFE โรงเรียนคุณภาพปลอดภัย (อ่าน 140) 26 ก.ค. 65
สาธารณะสุขจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 138) 19 ก.ค. 65
พิธีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา (อ่าน 132) 12 ก.ค. 65
ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย (อ่าน 146) 01 ก.ค. 65
วันสถาปณาลูกเสือไทย ของอำเภอสอยดาว (อ่าน 137) 01 ก.ค. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เขตคุณภาพการศึกษา นาดี 1 (อ่าน 145) 23 มิ.ย. 65
การจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 146) 23 มิ.ย. 65
การประเมินคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 (อ่าน 138) 23 มิ.ย. 65
การไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 141) 07 มิ.ย. 65
การเลือกประธานนักเรียนประจำปี 2565 (อ่าน 144) 01 มิ.ย. 65
มอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา (อ่าน 142) 30 พ.ค. 65
การแสดงนิทรรศการ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ สพป. จบ. เขต 2 (อ่าน 146) 27 พ.ค. 65
Back to school (อ่าน 146) 17 พ.ค. 65
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2564 (อ่าน 500) 28 มิ.ย. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 (อ่าน 569) 22 มิ.ย. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 (อ่าน 520) 14 มิ.ย. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 (อ่าน 603) 07 มิ.ย. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2564 (อ่าน 597) 01 มิ.ย. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 559) 26 พ.ค. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 415) 21 พ.ค. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 439) 19 พ.ค. 64
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"...... วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 512) 14 พ.ค. 64
มอบรางวัล ประตงลีค ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 3 (อ่าน 451) 29 มี.ค. 64
รพ.สต.บ้านประตง มอบวิตามินเสริมธาตุเหล็กให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 455) 29 มี.ค. 64
รพ.สต.บ้านประตงให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน (อ่าน 458) 29 มี.ค. 64
การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ระดับชาติ NT (อ่าน 433) 29 มี.ค. 64
การสอบ ONET สนามสอบโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 439) 29 มี.ค. 64
การประเมินความสามารถในการอ่าน RT โรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 437) 29 มี.ค. 64
การอยู่ค่ายพักแรมของคณะลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 409) 14 มี.ค. 64
แจ้งเปิดการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 497) 28 ม.ค. 64
แจ้งงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา (อ่าน 491) 12 ม.ค. 64
บทเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด19 โรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 855) 04 ม.ค. 64
ประกาศฉบับที่ 2 จาก โรงเรียนบ้านประตง (ศูนย์อนุบาลอำเภอสอยดาว) (อ่าน 505) 02 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 537) 28 ธ.ค. 63
การประชุมถอดบทเรียนของคณะดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล (อ่าน 620) 04 ต.ค. 63
การกล่าวอำลาและให้โอวาทนักเรียนของครูผู้เกษียณอายราชการ (อ่าน 618) 04 ต.ค. 63
กิจกรรมมิทิตาจิตเกษียณอายุราชการครูอำเภอสอยดาว (อ่าน 597) 04 ต.ค. 63
กิจกรรมมิทิตาจิตเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านประตง (อ่าน 578) 04 ต.ค. 63
โครงการอ่านสารสันติภาพ และยืนสงบนิ่งอธิฐานจิต 1 นาที (อ่าน 544) 04 ต.ค. 63