ข่าวประชาสัมพันธ์
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564
ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน

ชั้นอนุบาล 2
ฝึกลีลามือ 13 เส้นพื้นฐาน
ที่มา:https://youtu.be/DrBehGuFoPs
ช่อง:jira noonui


 
ชั้นอนุบาล 3

เรื่อง นับและคัดตัวเลขอารบิก
หน้า 2-5  คัดเลข 1-4
ที่มา:https://youtu.be/wgYpDwipqLg
ช่อง:Indysong Kidsชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ฝึกนับเลข 1-100 ภาษาไทย
ที่มา : https://youtu.be/_8rgbc-jwkY
ช่อง : Indysong Kids


 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง จำนวนนับไม่เกิน1,000 และ 0
- หนังสือประกอบการเรียนแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า. 2 - 35 
สื่อจาก สสวท. ที่มา : https://youtu.be/TF6V1whK2vMชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่อง​ หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่ไม่เกิน 100,000 ในรูปกระจาย
1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้า 11-14
2. คาบที่ 3 แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน (เล่มสีขาว) หน้า 15 ทำในสมุด
3. คาบที่ 4 แบบฝึกหัด (เล่มสีม่วง) หน้า 4-7 ทำในเล่มแบบฝึกหัดได้เลย
4. คลิป Youtube AKSORN On-Learn คณิตศาสตร์ ป.3 คาบ 3 และคาบ 4
ช่อง  AKSORN On-Learn
ที่มาคาบที่ 3 :
https://youtu.be/yqIrIX06Mng?list=TLGGD8wuXZR3mj0yMDA2MjAyMQ
ที่มาคาบที่ 4 :
https://youtu.be/wqIXg9q7Ku8?list=TLGGSt64TDUhfsIyMDA2MjAyMQชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1
ชื่อบทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
ที่มา : https://proj14.ipst.ac.th/p4/p4-math-book1/math-p4b1-004

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง เรื่องเศษส่วนแท้/เศษเกิน/จำนวนคละ
รายละเอียด
1.วิดิโอและใบความรู้ที่ 2-4 ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนแท้/เศษเกิน/จำนวนคละ
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ 3-5 


               

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ
หนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า 8-11
ทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า 8-11
ที่มา : https://youtu.be/_EFmTc0vwsw


โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 242 ครั้ง