ข่าวประชาสัมพันธ์
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564
ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน

ชั้นอนุบาล 2
ชุดป้ายตัวเลขมหาสนุก
 
ชั้นอนุบาล 3

ชุดสื่อจิ๊กซอ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่อง ฝึกนับเลข 1-100 ภาษาไทย
ที่มา : https://youtu.be/_8rgbc-jwkY
ช่อง : Indysong Kids


 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่องจำนวนนับไม่เกิน1,000 และ 0
- หนังสือประกอบการเรียน
- แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า. 2 - 35


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่อง​ การอ่านและการเขียน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่ไม่เกิน 100,000

1. หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้า 2-8
2. คาบที่ 1 แบบฝึกหัดในหนังสือเรียน (เล่มขาว) หน้า 9 ทำในสมุด
3. คาบที่ 2 แบบฝึกหัด (เล่มสีม่วง) หน้า 1-3 ทำในเล่มแบบฝึกหัดได้เลย
4. คลิป Youtube AKSORN On-Learn คณิตศาสตร์ ป.3 คาบ 1 และคาบ 2
ช่อง  AKSORN On-Learn
ที่มาคลิปคาบที่ 1 : https://youtu.be/GN226trwKZQ?list=TLGGUNZyi1dMDgQxNDA2MjAyMQ
ที่มาคลิปคาบที่ 2 : https://youtu.be/WfvdtrzAwok?list=TLGGX3LwZEF6jCwxNDA2MjAyMQ


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง ความหมายของเศษส่วน

ที่มาhttps://www.youtube.com/watch?v=DkuTsJ_Q9Sc https://youtu.be/GXsFrZRX_uU                                        
1.วิดิโอและใบความรู้ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศษส่วน
2.ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ 1 และ แบบฝึกทักษะที่ 2 ลงในสมุด     
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อเรื่อง การอ่านและเขียนจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 1,000,0000

ชื่อหนังสือเรียน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.4 เล่ม 1
บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
               

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ

หนังสือเรียนคณิตศาสตร์หน้า 5-7
ทำแบบฝึกหัดหน้า 5-7


โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 473 ครั้ง