ข่าวประชาสัมพันธ์
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564
ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน

ชั้นอนุบาล 2
ชุดดินน้ำมันไร้สารพิษ ชุดฝึกของเล่นเสริมพัฒนาการ

การส่งเสริมพัฒนาการ
1. ด้านร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการนวด คลึง และปั้น กล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยการใช้แขนหยิบ จับ เพิ่มทักษะความสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อมือและตา
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ ฝึกสมาธิเห็นคุณค่าของผลงานเมื่อทำได้สำเร็จ
3. ด้านสังคม ฝึกความอดทน รอคอย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เมื่อพ่อแม่ลูกเล่นร่วมกัน
4. ด้านสติปัญญา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ พัฒนาทักษะด้านภาษาในการเล่าผลงานของตนเอง
 
ชั้นอนุบาล 3
ชุดสื่อกระเป๋าน้อยหรรษา

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่อง การออกเสียงพยัญชนะ

ที่มา : https://youtu.be/vaksXYyo_M8
ช่อง : Chanon Non
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่อง : มาตรา กง

- หนังสือหลักภาษาชั้นป. 2
หน้า 20 - 26
- หนังสือเเบบฝึกหัดหน้า 17-21
ที่มา : https://youtu.be/U6TI3FbgnnQ
ช่อง : yui Suputtra
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่อง ป่านี้มีคุณ (วิชาภาษาไทย)

1.หนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า 33-39
2.หนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษา หน้า 22-24
3.คลิป Youtube เรื่อง​ ป่าชายเลน
ที่มา : https://youtu.be/B4pzYpkCxqQ
ช่อง : ครูโอ๋สื่อการเรียนการสอน
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง​ ตัวอย่างการเขียนแผนภาพ
1.หนังสือเรียนภาษาพาที​ บทที่​ 1​ ขนมไทยไร้เทียมทาน
2.หนังสือแบบฝึกหัด หน้า 7​ 8​ 9
3.คลิป​YouTube​ แผนภาพโคลงเรื่อง​ ขนมไทยไร้เทียมทาน​
ช่อง บทเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา :  https://www.youtube.com/watch?v=EecvJg4Rnm0                  


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อเรื่อง​ คนละไม้คนละมือ
1.หนังสือเรียน หน้า 20-31
2.หนังสือแบบฝึกหัด ที่  1 - 2
3.คลิปยูทูบ เรื่อง​ การอ่านจับใจความสำคัญ  คนละไม้คนละมือ   ภาษาไทย ป.5
ช่อง youtube ห้องเรียนครูโอ๋
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่อง สำนวนไทย...สอนใจให้คิด
1.หนังสือเรียน หน้า 86-90
2.หนังสือแบบฝึกหัด หน้า 67-72
3.คลิปยูทูบ เรื่อง สำนวน ภาษาไทย ป.6
ช่อง ครูโอ๋สื่อการเรียนการสอน
ที่มา : https://youtu.be/CC42kIimzEE

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 602 ครั้ง