ข่าวประชาสัมพันธ์
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2564
ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน

ชั้นอนุบาล  2
ชุดฝึกของเล่นเสริมพัฒนาการ  IQ  Puzzle & Blocks   Play  and  learn

การส่งเสริมพัฒนาการ
1. ด้านร่างกาย ฝึกกล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและกล้ามเนื้อมือมัดใหญ่ในการหยิบจับตัวต่อ  เพิ่มทักษะสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อมือและตา
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ  ฝึกความมั่นคงทางอารมณ์
3. ด้านสังคม  รู้จักรอคอย  อดทน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เมื่อพ่อแม่ลูกเล่นร่วมกัน
4. ด้านสติปัญญา  ฝึกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ. เรียนรู้รูปร่าง  รูปทรง  คิดแก้ปัญหา

ชั้นอนุบาล 3
ชุดสื่อ สร้างภาพตามแบบ

ช่วยส่งเสริมทักษะของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ
1. ร่างกาย : การใช้กล้ามเนื้อมือแกะลอกแผ่นกาวออกจากภาพ
2. อารมณ์-จิตใจ : ความเพลิดเพลินจากการทำงานศิลปะ
3. สังคม : ฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานตามลำพัง และการทำงานร่วมกัน
4. สติปัญญา : รู้จักการสังเกต การเปรียบเทียบขนาดของรูปร่าง รูปทรง
การสื่อสารด้วยการบอกเล่าผลงานให้ผู้อื่นฟัง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การออกเสียงพยัญชนะไทย 44 ตัว

ที่มา: https://youtu.be/vaksXYyo_M8
ช่อง : Chanon Non
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่อง มาตรา ก กา

ที่มา : https://youtu.be/3DUFZiIGY1I
สื่อจากช่อง. ครูมณีวรรณ บุญครอง
หนังสื่อประกอบการเรียน
- หลักภาษาชั้นป.2 หน้า 13 - 18
- แบบฝึกหัดภาษาไทยชั้นป.2 12- 16 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่อง​ คนตัดต้นไม้กับเทพารักษ์

1.หนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า 17-24
2.หนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษา หน้า 15
3.คลิป Youtube เรื่อง​ คนตัดต้นไม้กับเทพารักษ์
ที่มา : https://youtu.be/-KrVE2vHZyg
ช่อง Happy Channel kids song
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง​ ขนมไทยน่าจดจำ
1.หนังสือเรียน หน้า 10-15
2.หนังสือแบบฝึกหัด หน้า 4 5​ 6
3.คลิปยูทูบ เรื่อง​ ขนมไทยน่าจดจำ ภาษาไทย ป.4
ช่อง ครูโอ๋​ Pok Pak​ Jeremy                                                           
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1-uRjJwiZHk
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อเรื่อง​ ครอบครัวพอเพียง
1.หนังสือเรียน หน้า 1-15
2.หนังสือแบบฝึกหัด ที่ 3 4
3.คลิปยูทูบ เรื่อง​ การอ่านจับใจความสำคัญ  ครอบครัวพอเพียง ภาษาไทย ป.5
ช่อง ครูพรธิดา ดวงพายัพ                                                     
 


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่อง คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
1.หนังสือเรียน หน้า 61-69
2.หนังสือแบบฝึกหัด หน้า 49-54
3.คลิปยูทูบ เรื่อง  คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ-สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.6
ช่อง ครูโอ๋สื่อการเรียนการสอน

ที่มา : https://youtu.be/kn5kQzCyb-U


โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 268 ครั้ง