ข่าวประชาสัมพันธ์
......"ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน"..... วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2564
ส่งความรู้ สู่ผู้เรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ชุดฝึกของเล่นเสริมพัฒนาการ (กระเป๋าชุดระบายสี) ส่งเสริมพัฒนาการ
1. ฝึกทักษะในการระบายสี
2. พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์กันระหว่างตากับมือ
3. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
จัดทำโดย:คณะครูระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2   โรงเรียนบ้านประตงชั้นอนุบาลปีที่ 3
ชุดสื่อ IQ Puzzle & Blocks (Play and Learn)
ช่วยส่งเสริมทักษะของพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ
1. ร่างกาย : ฝึกกล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและใหญ่ในการหยิบจับตัวต่อ หมุน
และวางให้ตรงล๊อค เพิ่มทักษะสัมพันธ์ของการทำงานกล้ามเนื้อมือและตา
2. อารมณ์-จิตใจ : ฝึกความมั่นคงทางอารณ์ รู้สึกถึงเป้าหมายที่วางไว้เมื่อ
สามารถต่อได้สำเร็จ
3. สังคม : รู้จักอดทน รอคอย พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เมื่อพ่อแม่
ลูก พี่น้องเล่นด้วยกัน
4. สติปัญญา : ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ เรียนรู้รูปร่าง
รูปทรง การคิดแก้ปัญหา
จัดทำโดย:คณะครูระดับชั้นอนุบาลปีที่  3 โรงเรียนบ้านประตง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเรื่อง การคัดพยัญชนะไทยแบบหัวกลม ตัวมน ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=uRVsXB9DqHs
ช่อง Kerkchai outhai


 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1.ชื่อเรื่อง พยัญชนะ ไทย 44 ตัว
ที่มา : https://youtu.be/vaksXYyo_M8
ช่อง Chanon Non

2.ชื่อเรื่อง : เพลงไตรยางศ์อักษร 3 หมู่
ที่มา : https://youtu.be/Ndvq0s0o_WA
ช่อง KruPraewชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อเรื่อง​ ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
1.หนังสือเรียน หน้า 1-9
2.หนังสือแบบฝึกหัด หน้า 3 (ข้อ2ใหญ่)
3.คลิป Youtube เรื่อง​ ภาษา พาที ป.3 บทที่ 1 เรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
ที่มา : https://youtu.be/Tm3OMpHmuP8
ช่อง ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน


 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง​ ขนมไทยไร้เทียมทาน
1.หนังสือเรียน หน้า 1-9
2.หนังสือแบบฝึกหัด หน้า 1-3
3.คลิปยูทูบ เรื่อง​ ขนมไทยไร้เทียมทาน ภาษาไทย ป.4
ช่อง ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อเรื่อง ครอบครัวพอเพียง
บทที่1 หนังสือเรียนภาษาพาที หน้า 1-15
แบบฝึกหัดข้อที่ 1- 2 
ที่มา : https://youtu.be/lgWqQxji02Q
ช่อง สื่อห้องเรียนครูโอ๋ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่อง คำราชาศัพท์
1.หนังสือเรียน หน้า 50-58
2.หนังสือแบบฝึกหัด หน้า 43-48
3.คลิปยูทูบ เรื่องคำราชาศัพท์-สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.6
ที่มา : https://youtu.be/J6lIhsxwYts
ช่อง ครูโอ๋ สื่อการเรียนการสอนโพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 258 ครั้ง